Rückblicke

27.5.2012 | ORGELKONZERT ST. MARIENKIRCHE HOF/SAALE 
PROGRAMM BRUHNS, MESSIAEN,PRÖVE
17:00UHR St. MARIENKIRCHE

02 / 2012 | TEILNAHME AN DER CREATORS CONFERENCE IN BRÜSSEL

29.5.2012 | MUSIKHOCHSCHULE FRANKFURT MAIN
KLEINER SAAL DRIVE I

24.06.2012 | ERÖFFNUNG DER BRAUNSCHWEIGER KREUZGANGMUSIKEN –
DANUTA DULSKA –B.PRÖVE
17:00 UHR BRÜDERNKIRCHE